25


06/06/2016

Zastupnistva

Azumi mobile

Uveren u uspešnost Begram servisa u post-prodaji i distribuciji najveći nezavisni proizvođač mobilnih telefona u Južnoj Americi odlučio se za saradnju sa Begram servisom.

Azumi mobile je Čileanski proizvođač mobilnih telefona koji uspešno posluje na tržištima Južne Amerike od 2010. godine. Ime Azumija vezuje se uz uređaje koji su funkcionalni, kvalitetni i orginalni a cenovno vrlo prihvatljivi. 
Partneri Azumija su neki od najvećih svetskih operatera i zajedno razvijaju unapređeni korisnički interfejs koji prilagođava svaki uređaj korisniku koji ga koristi. Širok portfolio uređaja pruža priliku da se zadovolje potrebe svih korisnika uređaja od najbazičnijih do najkomplikovanijih, uz dodatnu sigurnost jer se za sve proizvedene Azumi mobilne telefone vrši kontrola kvaliteta koja garantuje pouzdanost uređaja.