Od samo početka predano smo sarađivali sa svim proizvođačima koje podržavamo ali i sa operaterima da bi zaštitili i unapredili  njihove uspšne brendove kroz visoko kvalitetni servis i podršku. Ovakav nivo podrške realizujemo velikim investicijama u personal, opremu, IT sistem i razvoj procesa. Kroz višegodišnje iskustvo u pružanju kvalitetnog servisa sa ličnim pečatom Begram servis je zaslužio poštovanje i od proizvođača i od distributera. Kontinuirani fokus na sve segmente poslovanja omogućio je kontrolisani rast i pozicionirao je Begram kao reper u postprodajnoj podršci u svim zemljama u kojim poslujemo. Metodologija iza vrhunskog servisa za sve operacije koje podržavamo pod stalnim je monitoringom što u konačnosti obezbeđuje da kvalitet servisa koji pružamo korisnicima ostane nedostižan za konkurenciju. Ponosni smo na duga partnerstva koja smo stvorili sa svim klijentima, poverenje je ključni faktor u našoj uspešnoj priči i to je način na koji smo postali partner od poverenja za više globalnih brandova. 

After-Sales Partnerstvo zamišljeno je kao sistem koji konsoliduje krajnjeg korisnika, korisnika usluge i servisne centre na način da se podrška za neispravan uređaj pojednostavi i za krajnjeg korisika i za službe koje se bave podrškom korisniku. Omogućavamo vam da podignete post-marketing podršku za uređaje koje prodajete/održavate na novi nivo sa sveobuhvatnim “ključ u ruke” rešenjem. U centru ovog rešenja je naše IT rešenje sa velikim brojem protokola i standarda za povezivanja koje se lako može povezati sa postojećim CRM i/ili ERP rešenjima. Naše rešenje ima white labeling i mogu ga direktno koristiti vaši zaposleni ili krajnji korisnici jer se može kompletno brendirati po vašim standardima. Pratite uređaj od momenta kada je predat na prodajnom mestu ili u službi podrške kroz ceo proces sve dok se uređaj ne vrati korisniku uz uvek dostupne precizne informacije za svaki korak. Ceo proces može se prilagoditi vašim specifičnim potrebama; dodatno naš sistem omogućava različite nivoe pristupa informacijama različitim funkcionalnim grupama unutar vašeg sistema. Nudimo standardizovanu i efikasnu podršku za višestruke servisne partnere i prozivođače sa predvidivim troškovima i efikasnom podrškom kroz call centar i otvoreni sistem. Među zadovoljnim korisnicima su i:


  • Vip mobile Srbija
  • m:tel Bosna
  • NIS
  • Heineken Srbija
  • Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Tržište mobilnih uređaja je okruženje koje se brzo i često menja. Proizvođači, operateri i retaileri moraju da reaguju efikasno na rapidne promene u tehnologiji da bi uspešno izdržali pritisak konkurencije i nadolazećih promena.

 

Kroz performanse i pružene usluge Begram servis doo je zaslužio mesto partnera kome se veruje. Zajedno sa partnerima omogućavamo domaćim operaterima da prošire njihove prodajne kanale i da svoje logističke izazove pretvore u priliku za zaradu. Begram servis doo pruža „last mile“ distribuciju poznatih brendova i pruža rešenja koja su brza, efikasna i laka za implementaciju. Distribucione aktivnosti su često ključni faktor u ukupnim troškovima logistike zato su konstantna rafiniranja i poboljšanja koje mi obezbeđujemo ključni faktor u kreiranju efikasnog Supply Chain-a.

 

Begram servis doo podržava velike kompanije da optimizuju kvalitet servisa i efikasnost njihovih distributivnih aktivnosti. Glavne optimizacione poluge su fleksibilna i efikasna distributivna mreža i optimalni balans između outsource-ovanih i in-house logističkih aktivnosti, kao i efektivni menadžment logističkih servisnih partnera.

 

Sa povećanjem kompleksnosti proizvoda proizvođači i pružaoci usluga moraju sve više moraju da se bave sa vraćanjem uređaja i odgovarajućim garantnim obavezama. Kada se taj proces uporedi sa procesom prodaje novih proizvoda povrati su mnogo teži za predviđanje jer se pojavljuju u mnogo manjim količinama u odnosu na kupljene proizvode. Begram servis podržava kompanije da optimizuju kompletnu reverznu logistiku.

 

Svoj uspeh merimo uspehom korisnika naših distributivnih usluga.

Sa efektima globalnog zagrevanja, koji postaju sve očigledniji, vreme je da krenemo odlučno u postavljanje zakona i restrikcija radi ograničenja korišćenja deponija i da unapredimo upravljanje elektronskim otpadom na ekološki siguran i održiv način. Begram je posvećen da u radu sa svojim partnerima redukuje količinu elektronskog otpada koji se reciklira pravilno. Bavimo se prikupljanjem i upravljanjem elektronskih proizvoda kako bi doprineli održivom ekološkom razvoju i kreirali finansijske benefite našim partnerima.